Spoed

Bij spoed kunt u altijd contact opnemen met de praktijk,  telefoonnummer: 0299-74 80 30 
Voor uiterste spoed ’s avonds en in het weekend kunt u bellen met het TBB: 020-303 45 00

Wat is wel spoed:

  • Indien u koorts krijgt boven de 39 ° C.
  • Indien de pijn en/of zwelling na 4 à 5 dagen niet afneemt maar toeneemt.
  • Indien de wond ondanks uw voorzorg blijft bloeden.

Normale bijverschijnselen na implantologie operatie:

  • Enig nabloeden (gedurende 1 dag)
  • Zwelling en blauw kleuren (deze is na 2 à 3 dagen maximaal)
  • Temperatuurverhoging (3 à 4 dagen)
  • Pijn (ongeveer 5 dagen)
  • Beperkte mondopening en/of slikklachten

Pijn

De verdoving is na 2 tot 4 uur uitgewerkt. De eerste pijnstiller neemt u één uur na de behandeling voordat de verdoving is uitgewerkt. Gedurende die tijd moet u oppassen met hete drank, spijs en bijten op de ongevoelige lip, tong of wang. Daarna kunt u de pijn bestrijden met paracetamol bevattende preparaten of met pijnstillers die u volgens recept heeft meegekregen. Geen Aspirine, of gelijkende, in verband met de kans op nabloeding.

Zwelling en blauw kleuren

Deze kunt u enigszins beperken door een plastic zakje met ijsblokjes (of coldpack) tegen het behandelde gezichtsdeel te leggen gedurende 5 minuten. Daarna geeft u de behandelde plek 5 minuten rust. Dit doet u afwisselend minimaal de eerste 4 uur. Pas na 3 dagen begint de zwelling af te nemen. Zonnewarmte dient vermeden te worden.

Nabloeden

De eerste uren na de ingreep kan de wond nog bloeden. Dit gaat meestal vanzelf over. Wanneer de wond na enige uren blijft bloeden, doet u het volgende: U neemt een gaasje of schone zakdoek en vouwt het in elkaar. Het opgevouwen gaasje of de zakdoek legt u op of tegen de wond en blijft er zeker een uur stevig op drukken/dichtbijten. Door de druk op de wond stopt de bloeding.